People with disabilities

Każda osoba, która ukończy szkolenie może otrzymać certyfikat! Podczas wielu naszych szkoleń z dostępności pada pytanie „a co mamy zrobić w przypad...
Zaawansowane
14 wykłady
866zł 599zł
Każda osoba, która ukończy szkolenie może otrzymać certyfikat! Od początku istnienia Fundacji Kulawa Warszawa, jednym z najważniejszych cel&...
Zaawansowane
13 wykłady
Każda osoba, która ukończy szkolenie może otrzymać certyfikat! Świadomość jak różnorodnym społeczeństwem jesteśmy, pozwala nam efekty...
Zaawansowane
15 wykłady
598zł 199zł
osoby z niepełnosprawnościami
598zł
Każda osoba, która ukończy szkolenie może otrzymać certyfikat! Od początku istnienia Fundacji Kulawa Warszawa, jednym z najważniejszych cel&...
Początkujący
14 wykłady