Reklamacje i zwroty

Wszelkie informacje na temat reklamacji i zwrotów znajdują się w zakładce Regulamin sklepu w § 8 i 9.