Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Fundacji Kulawa Warszawa

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego dokonujemy wszelkich starań, aby były odpowiednio zabezpieczone, kiedy wyrazisz zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez naszą fundację. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kulawa Warszawa, przede wszystkim w związku z działalnością jaką jest sklep internetowy fundacji, który znajduje się na stronie www.sklep.kulawawarszawa.pl

W wielu przypadkach tajemnicą pocztową objęte są również Twoje dane osobowe w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy dokument ma za zasadnie przekazać Tobie niezbędne informacje w przedmiocie tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie są Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 1. Administratorem Twoich danych jest Fundacja Kulawa Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Herbu Oksza 25/138, 02-495 Warszawa, nr KRS:0000633215, NIP: 5213745413, REGON: 365233514.
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Fundacji Kulawa Warszawa można nawiązać za pośrednictwem wiadomości pod adresem: fundacja@kulawawarszawa.pl.
 3. Fundacja Kulawa Warszawa może przetwarzać Twoje dane osobowe, ale jest możliwe tylko dzięki Twojej zgodzie. Twoje dane nie są przetwarzane bez Twojej zgody.
 4. Aby dokonać zakupów sklepie internetowym Fundacji Kulawa Warszawa niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Twoje dane osobowe pobierane i przetwarzane przez Fundację Kulawa Warszawę są chronione, a Ty możesz w każdej chwili je modyfikować, a także usunąć logując się na stronie https://sklep.kulawawarszawa.pl.
 6. Twoje dane są przechowywane przez 3 miesiące o ile zarejestrowałeś/aś się na stronie https://sklep.kulawawarszawa.pl. Po 3 miesiącach nielogowania się na stronie dane zostają automatycznie usuwane.
 7. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, tj.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 8. Informujemy, że na naszych stronach internetowych mogą być stosowane pliki “cookies”. Korzystając z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików “cookies” zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce. 
 9. Newsletter Fundacji Kulawa Warszawa jest wysyłany przez platformę mailchimp.com i zapisując się do Newslettera Fundacji Kulawa Warszawa wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez administratora za pomocą tej platformy.
 10. Newsletter Fundacji Kulawa Warszawa ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz promocyjny.
 11. Na stronie https://sklep.kulawawarszawa.pl jest możliwość dodawania opinii na temat produktów. Alby dodać opinię należy się zalogować. Po zatwierdzeniu komentarza przez osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Fundacji Kulawa Warszawa wyświetlana będzie tylko nazwa wpisana przez Ciebie w trakcie dodawania opinii.
 12. Jeżeli nazwa lub adres mailowy będzie zawierać Twoje dane osobowe, wpisując je i naciskając pole „Publikuj opinię”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów moderacji i opublikowania Twojej opinii. Administrator ma możliwość zatwierdzenie, usunięcie Twojej opinii lub uznania go jako spam.
 13. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Fundacji Kulawa Warszawa prowadzone w mediach społecznościowych. Dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby prowadzenia profili na portalach społecznościowych i informowania o swojej aktywności oraz promowania działań.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w takim celu?

W ramach świadczonych przez InPost usług, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), 
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Powyższe dane przetwarzamy w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych przez Fundację Kulawa Warszawa w celu wysłania zakupionego towaru. W zakresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przepisami, dane przetwarzamy ponadto w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

W jaki sposób otrzymujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie

 • w czasie rejestracji na stronie https://sklep.kulawawarszawa.pl lub w czasie zakupu na tej stronie bez rejestracji.
 • gdy składasz reklamację lub zwracasz zakupiony produkt ze sklepu internetowego Fundacji Kulawa Warszawa: https://sklep.kulawawarszawa.pl
 • gdy składasz do nas inne zgłoszenie lub zapytanie, Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres obsługi i ewentualnej realizacji Twojego zgłoszenia, a po tym okresie możemy przechowywać je przez okres nie dłuższy, niż okres ewentualnego przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • jeżeli czas przechowywania Twoich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres określony w tych przepisach.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zakresie działania strony https://sklep.kulawawarszawa.pl, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w formie elektronicznej w systemach informatycznych i podwykonawców Fundacji Kulawa Warszawa, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, także w sposób zautomatyzowany,
 • w formie fizycznej (np. w formie pisemnej), w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności jako wydruki na etykietach nadawczych generowanych za pośrednictwem systemów informatycznych, które są naklejane na przesyłkę.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju, ilości i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieuprawnionymi działaniami.

Zdając sobie sprawę, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych, używamy m.in.:

 • szyfrowania Twoich danych za pomocą warstwy SSL (Secure Sockets Layer) podczas ich przesyłania, 
 • w określonych przypadkach procesów anonimizacji, pseudonimizacji i szyfrowania Twoich danych osobowych
 • innych zabezpieczeń sprzętowych, sieciowych oraz systemowych, takich jak: zabezpieczenia hasłami komputerów, przypomnienie o potrzebie zmiany hasła raz w miesiącu, zapory ogniowe, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe sprzętowe oraz sieciowe,
 • elektronicznych oraz fizycznych mechanizmów kontroli dostępu osób do budynku, gdzie znajdują się Twoje dane osobowe (m.in. kluczy magnetycznych i elektronicznych, zamków bezpieczeństwa, monitoringu)
 • innych zabezpieczeń, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Zgodnie z przepisami RODO, „odbiorcą” danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane wyłącznie przez Fundację Kulawa Warszawa. Nasz sklep działa dzięki podwykonawcom, co oznacza , że Twoje dane mogą też być przetwarzane przez takie kategorie odbiorców, jak:

 • pracownicy i współpracownicy, a także wolontariusze i wolontariuszki Fundacji Kulawa Warszawa
 • podwykonawcy Fundacji Kulawa Warszawa, świadczący usługi transportowe
 • operatorzy płatności
 • wsparcie techniczne strony https://sklep.kulawawarszawa.pl.

Pliki cookies

Przez pliki cookies na stronie https://sklep.kulawawarszawa.pl mogą być zbierane takie dane, jak takie jak data połączenia ze stroną internetową lub adres IP urządzenia, z którego następuje połączenie ze stroną – są to dane obrazujące sposób korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Informacje te mogą być wykorzystywane do celów administracyjnych i statystycznych oraz mających na celu ulepszenie tych stron, przetwarzane automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań odbiorców treści na tych stronach (np. czasu przebywania na stronie internetowej) lub do personalizacji zawartości stron internetowych, w szczególności poprzez dostarczenie reklam internetowych. 

Nie musisz akceptować plików cookies przez dokonanie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, ale może to spowodować, że strona ta nie będzie działać w pełni poprawnie. 

Jakie są Twoje prawa w zakresie dostępu do Twoich danych osobowych? 

Masz prawo do żądania od Fundacji Kulawa Warszawa, jako administratora danych osobowych, dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych oraz otrzymywania ich kopii.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Fundację Kulawa Warszawa, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia i przesłania go do Fundacji Kulawa Warszawa, w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@kulawawarszawa.pl.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uznasz, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie przepisów prawa lub. zmianę usług świadczonych przez Fundację Kulawa Warszawa.