dostępność

Każda osoba, która ukończy szkolenie może otrzymać certyfikat! Podczas wielu naszych szkoleń z dostępności pada pytanie „a co mamy zrobić w przypad...
Zaawansowane
14 wykłady
Każda osoba, która ukończy szkolenie może otrzymać certyfikat! Od początku istnienia Fundacji Kulawa Warszawa, jednym z najważniejszych celów jest ...
Zaawansowane
13 wykłady