Działania Fundacji Kulawa Warszawa

Fundacja Kulawa Warszawa składa się z ekspertek i ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy ludźmi z pasją i chęcią realizacji celów statutowych fundacji. Mamy dużą wiedzę merytoryczną związaną z tematem niepełnosprawności, wiemy jak działać w temacie promowania niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, sportu, kultury i edukacji. Ważna dla nas jest nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka, dlatego w naszym zespole są także osoby z niepełnosprawnościami, które od lat zmieniają postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, pokazując własną postawą, że nie warto wierzyć w stereotypy.

Nasze projekty i pomysły na działania wywodzą się z autentycznej potrzeby i życiowych przykładów, dzięki czemu odpowiadamy na konkretne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Organizujemy szkolenia i warsztaty, których głównym celem jest zmiana podejścia do tematyki niepełnosprawności. Prowadząc zajęcia z dystansem, w łatwo przyswajalny sposób zapoznajemy uczestników i uczestniczki z zasadami savoir-vivre, historiami z życia codziennego osób z różnymi niepełnosprawnościami, staramy się odczarować niepełnosprawność i trochę z nią oswoić. Nie skupiamy się tylko na jednej grupie osób, ale patrzymy nieco szerzej: m.in. osoby starsze, osoby z dziećmi w wózkach, turyści z dużym bagażem, obcokrajowcy, to osoby, które także korzystają z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. A osoby z niepełnosprawnościami to nie tylko osoby poruszające się na wózkach lub o kulach. Pamiętamy o osobach z różnymi niepełnosprawnościami: wzroku, słuchu, neurologiczną, intelektualną, ruchu i z chorobami psychicznymi lub układu krążenia. 

Projekty Fundacji Kulawa Warszawa to nie tylko szkolenia. Nasze działania są zgodne z naszą misją – tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich, pod względem architektonicznym, społecznym i związanym z komunikowaniem się. Zmieniamy postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. 

Kierunki naszych działań

kontury Polski ma niebieskim tle, w miejscu gdzie jest warszawa znajduje sie serce, a od niego odchodzą kreski na wszystkie strony